Školení k energiím

Co je dobré o energiích vědět? Ideálně je dobré vědět všechno – jaké energie využíváme, za jakých podmínek je využíváme, kde hledat informace o spotřebách, co vše měřit, jaké technologie a dodavatele oslovit a jak poznat výhodnou nabídku, jak řídit projekty na úsporu energií, jak dlouhodobě sledovat a vyhodnocovat dosažené efekty a mnoho dalšího. Otázku je správné položit si dříve, než se pustíme do opatření, ať dílčích či koncepčních, organizačních nebo technických, a zejména před zahájením vlastního posuzování návrhů od vlastních pracovníků nebo dodavatelů.

Školení v oblasti energetické efektivity v zásadě dělíme do dvou skupin – manažerská a provozní. V některých bodech se obě skupiny prolínají.

Školení pro management pro podporu správných rozhodnutí, pro zvýšení schopnosti porovnání ekonomické a technické výhodnosti variant, pro řízení energetických projektů, pro efektivní zavedení systému energetického managementu

Školení pro technický personál a provozní vedoucí pracovníky pro pochopení principů řízení energií ve firmě, pro představení oblastí možných úspor, pro získání dovedností pro vyhledávání, posuzování a odůvodňování řešení cílených na snížení energetické náročnosti. Blíže ke školením provozních pracovníků zde.

Tematická školení a přednášky – nabízíme kvalifikované přednášky zaměřené na téma energetické účinnosti (praktický pohled kombinovaný s možnostmi pro Vás provoz – na míru konkrétnímu provozu), na téma využití odpadního tepla (s příklady z praktických aplikací) a další vybraná témata.