Školení provozních pracovníků

Efektivní hospodaření s energií v průmyslovém podniku

Poradenská společnost AUROS PB realizuje vzdělávací projekt Efektivní hospodaření s energií v průmyslovém podniku.

Hlavním cílem projektu je vytvoření dvou nových vzdělávacích programů v oblasti efektivního hospodaření s energií v průmyslových podnicích.

Vytvořené programy budou zaměřené na dvě cílové skupiny pracující v oblasti zpracovatelského průmyslu nebo průmyslových služeb technického charakteru:

    1. technický personál – vedoucí údržby, technologové, vedoucí správy majetku
    2. provozní management – mistři, vedoucí výrobních nebo montážních linek, vedoucí provozu, procesní inženýři, vedoucí TPV

Projekt zahrnuje vlastní tvorbu vzdělávacího programu, zpracování metodiky výuky pro teoretickou a praktickou část, zpracování příručky pro účastníky shrnující hlavní využitelné nástroje a tvorbu prezentací s uplatněním příkladů z praxe, s důrazem na poutavou formu vhodnou pro cílovou skupinu.

Přínosem pro cílovou skupinu (účastníky vzdělávání) bude získání vlastních znalostí a dovedností pro zvýšení efektivity využívání energií v provozu výrobních i nevýrobních zařízení. Vzdělávací program nabídne přehledně uspořádané informace o oblastech potenciálních úspor, způsobu vyhledání příležitostí, jejich provozního i ekonomického posouzení, výpočtu efektivity potenciálního opatření a rozhodovacích postupů k optimálnímu firemnímu rozhodnutí. Součástí předané metodiky budou i informace o legislativním rámci v oblasti hospodaření s energií. Vzdělávací program zahrnuje teoretickou a praktickou část, zohledňující specifika konkrétních provozních podmínek (část bude probíhat přímo ve vybraných provozech). Velkým přínosem bude možnost vzájemné výměny informací a zkušeností mezi účastníky z různých průmyslových podniků.

Součástí projektu bude pilotní ověření obou vzdělávacích programů, kterého se zúčastní minimálně 20 osob cílové skupiny.

V případě Vašeho zájmu o zařazení do projektu nebo bližší informace nás prosím kontaktujte (auros@auros.cz).

Realizace projektu od ledna 2014 do prosince 2014.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.11/03.0013

Bez n‡zvu-1