Energetický audit nebo ISO 50001? Jak na novou legislativu?

By | 16 září, 2015

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, přinesla od 1. 7. 2015 novou povinnost pro velké podniky. Nejprve k definici velkého podniku: jde o podnik, který má více než 250 zaměstnanců nebo aktiva větší než 1,2 mld. Kč nebo obrat nad 1,35 mld. Kč, ale pozor – údaje se sčítají za vlastnicky propojené podniky v celé EU (tedy typicky dceřiné společnosti velkých zahraničních firem, byť mají v ČR třeba jen 30 zaměstnanců). Vlastní povinností je zpracovat každé 4 roky energetický audit nebo zavést a certifikovat systém managementu podle ISO 50001 (více o něm zde). Jak zvolit výhodnější variantu? Pro výrobní podniky nebo podniky využívající technologie s výraznou spotřebou energií, je většinou ekonomicky výhodnější varianta systému managementu dle ISO 50001 – zejména z důvodu dlouhodobosti dopadů a komplexního pohledu na opatření, ale též využívání nízko- nebo beznákladových opatření. Rádi Vám přínosy zavedení vysvětlíme na bezplatné informační návštěvě. Prosím kontaktujte nás.

Category: